Huolto

Käsisammuttimien ja paineastioiden pysyminen toimintavalmiina edellyttää niiden säännöllistä tarkastusta ja huoltoa. Lakien ja asetusten mukaisesti määritellään, miten käsisammuttimet tulee tarkastaa, huoltaa ja koeponnistaa varmistaakseen niiden luotettavuuden hätätilanteissa.
Sammutinhuolto Ketonen Oy on Tukesin hyväksymä sammutinhuoltoliike.

Käsisammuttimien tarkastus

Mikäli sammutinta pidetään ympäristössä, joka altistaa sen kosteudelle, tärinälle, lämpötilan vaihteluille tai pakkaselle, tulee sen vuositarkastus ja huolto suorittaa joka vuosi. Säilytettäessä käsisammutinta kuivassa ja vakiotemperatuurisessa sisätilassa, nämä toimenpiteet vaaditaan toteutettavaksi joka toinen vuosi. Käsisammuttimen ensimmäinen tarkastus ja huolto määräytyvät sen valmistuspäivämäärän mukaan.

Ketosen sammuttimissa valmistuspäivämäärä, joka on yhtä kuin tehtaan lopputarkastuksen päivämäärä, löytyy sammuttimen taakse liimatusta tarrasta.

Käsisammutintyyppi Toimenpide Tarkastus-/huoltoväli
Jauhesammutin Tarkastus 1 tai 2 vuotta
Huolto 10 vuotta tai aina käytön jälkeen
Vaahto- tai nestesammutin Tarkastus 1 tai 2 vuotta
Huolto 5 vuotta tai aina käytön jälkeen
Hiilidioksidisammutin Tarkastus 1 tai 2 vuotta
Huolto 10 vuotta tai aina käytön jälkeen

Määräaikaistarkastusväli

Käsisammuttimen painesäiliön koeponnistus, eli määräaikaistarkastus, suoritetaan joka kymmenes vuosi siitä, kun sammutin on valmistunut. Valmistuspäivämäärä, jonka valmistaja on ilmoittanut sammuttimessa, aloittaa määräajan.

Anna meidän pitää huolta sammuttimesi toiminnasta

Vastuu käsisammuttimien tarkastuksista ja huolloista on kiinteistön omistajalla tai haltijalla ja tarkastuksia sekä huoltoja saavat tehdä vain ne yritykset, joissa on käsisammuttimien vastuuhenkilön tutkinnon läpäissyt henkilö.

Tarjoamme räätälöityjä huoltopalveluja, jotka sisältää säännölliset tarkastukset, ammattitaitoisen huollon ja tarvittaessa nopean toiminnan ongelmatilanteissa. Meiltä saatte myös koulutusta ja neuvontaa sammuttimien oikeaoppiseen käyttöön.

Ota yhteyttä ja vältä savu!

TILAUKSET & TARJOUSPYYNNÖT

Tarjouspyyntö lähetetty!

Olemme teihin pian yhteydessä.