Sammuttimen valinta

Tulipalon kehittyminen on nopeaa, alkusammutuksen aloittamiseen on aikaa yleensä alle kolme minuuttia. Keskimääräinen palokunnan paikalletuloaika on kaupunkialueella noin 10 minuuttia ja haja-asutusalueilla huomattavasti pidempi.

Jauhesammuttimet

Yleisin Suomessa käytössä oleva sammutin. Jauhesammutin on tehokas ja erinomainen yleissammutin, sitä voi käytännössä käyttää kaikenlaisissa tulipaloissa. Jauhesammuttimella on laajan käyttölämpötila-aluee (-30 °C – +60 °C).  Jauhesammuttimen ongelma on sen käytöstä aiheutuva sotku, hienojakoinen jauhe tunkeutuu joka paikkaan ja saattaa olla haitallinen metallipinnoille ja sähkölaitteille.

Käyttökohteita:

 • teollisuus
 • maatalous
 • ajoneuvot
 • veneet
 • matkailuajoneuvot
 • kodit ja vapaa-ajan asunnot

Tulitöihin sopivat vain ABC-paloluokan sammuttimet, ja jauhesammutin kuuluu tähän luokkaan, tehden siitä sopivan valinnan. Lue lisää paloluokista tästä.

Nestesammuttimet

Nestesammuttimen sammutusteho on lähes jauhesammuttimen luokkaa ja mikäli sammutinta joudutaan käyttämään, on nesteen siivoaminen huomattavasti jauhetta helpompaa. Normaalisti nestesammutin ei sovellu tiloihin jossa lämpötila laskee alle +5 °C. Poikkeuksena tähän on pakkasenkestävä nestesammutin, joita on saatavilla myös meidän kauttamme. Pakkasnestesammutin.

Käyttökohteita:

 • koulut
 • julkiset tilat
 • hotellit
 • asunnot
 • kerrostalot

Nestesammuttimet ovat paloluokkaa AB. Lue lisää paloluokista tästä.

Ketonen super -sammuttimet

Jokainen Ketonen Super -sammutin on suunniteltu tarjoamaan markkinoiden korkeinta teholuokkaa suhteessa kokoonsa, mikä tekee niistä vertaansa vailla olevan valinnan kohteisiin, joissa vain paras ensisammutuskapasiteetti kelpaa.

Ketonen Superin kompakti muotoilu yhdistettynä sen suureen tehoon tekee näistä sammuttimista ihanteellisen valinnan monenlaisiin käyttökohteisiin. Niiden tehokkuus ja luotettavuus tekevät niistä erinomaisen valinnan traktoreille, puimureille, kuorma-autoille sekä maatilojen, tilakeskusten ja tehtaiden paloturvallisuusvarusteiksi.

Valikoimassa sekä JAUHE- että NESTE-sammuttimia.

Hiilidioksidisammuttimet

Suositellaan yleensä tiloihin jossa on sähkölaitteita tai hienoa elektroniikkaa, mutta sopii myös palavien nesteiden kuten bensiinin, öljyn ja rasvan sammuttamiseen. Sammute on puhdasta hiilidioksidia, joten siitä ei jää mitään jäämiä käytön jälkeen. Hiilidioksidi on kaasua, joten ulkona tuulisissa olosuhteissa sammuttimen teho saattaa heikentyä.

Käyttökohteita:

 • laboratorio
 • keittiöt
 • ATK- ja sähkölaitteet
 • korjaamot
 • teollisuus

Ketosen hiilidioksidisammuttimet ovat paloluokkaa B. Lue lisää paloluokista tästä.

Rasvapalosammuttimet

Käytetään pääsääntöisesti ravintoloiden keittiöissä joissa valmistetaan ruokaa rasvakeittimillä. Ne käyttävät sammutusainetta, joka reagoi tehokkaasti kuumiin rasvoihin ja öljyihin, muodostaen sammuttavan pinnan, joka estää hapen pääsyn palon yhteyteen ja viilentää palopesäkettä turvallisesti. Nykyisen lainsäädännön mukaan hiilidioksidisammutinta tai jauhesammutinta ei saa käyttää elintarvikerasvapalojen sammuttamiseen.

Ketosen rasvapalosammuttimet ovat paloluokkaa AF. Lue lisää paloluokista tästä.

Mitä tarkoittaa paloluokat sammuttimissa?

Sammuttimien palo- & teholuokat

Jokaiseen käsisammuttimeen on merkitty sen tyyppi sekä palo- ja teholuokat, jotka tarjoavat tärkeää tietoa sammuttimen käyttömahdollisuuksista. Nämä luokat ovat selkeästi ilmoitettu sammuttimen etiketissä ja ne informoivat käyttäjää siitä, millaisiin paloihin sammutin soveltuu ja kuinka tehokas se on eri palotilanteissa. Sammuttimen palo- ja teholuokat ovat avain turvalliseen ja tehokkaaseen sammutustoimintaan, varmistaen, että käytössä on oikeanlainen sammutin kohdattavan palotyypin mukaan.

Kiinteiden aineiden, tavallisesti orgaanisten aineiden palot.

Esim. puu, tekstiili tai paperi
Sammutustehoa kuvaa numero A-kirjaintunnuksen perässä – esim. 34A.

Neste- ja öljypalot

Sammuttimen kyky sammuttaa palavaa nestettä ilmaistaan numerolla, joka sijaitsee B-kirjaimen perässä. Jos sammuttimen teholuokka on 183B, se tarkoittaa, että sammutin pystyy sammuttamaan 183 litran verran palavaa nestettä.

Kaasupalot

Esim. maakaasu, propaani tai butaani
Vaikka sammutustehoa ei ilmaista numeerisesti, on tärkeää valita sammutin, joka on erityisesti hyväksytty ja suunniteltu kaasupalojen sammuttamiseen.

Metallipalot

Sammuttimet, joilla on D-luokan merkintä, on oltava yhdenmukaisia muiden jauhesammuttimille asetettujen standardivaatimusten kanssa.

Elintarvikerasvapalot

F-luokan sammuttimien on lisäksi täytettävä A- ja B-paloluokkien vaatimukset. Ennen F-kirjainta ilmoitettu numero ilmaisee, montako litraa palavaa ruokaöljyä sammutin kykenee sammuttamaan.

Ota yhteyttä ja vältä savu!

TILAUKSET & TARJOUSPYYNNÖT

Tarjouspyyntö lähetetty!

Olemme teihin pian yhteydessä.