Turvallisuuskoulutukset

Tiedätkö, miten toimia tulipalon sattuessa? Turvallisuuskoulutuksemme varmistavat, että osaat käyttää käsisammutinta ja muita alkusammutuskalustoa tehokkaasti hätätilanteessa.

Käytännönläheistä oppimista ammattilaisten johdolla

Sammutinhuolto Ketonen Oy tarjoaa turvallisuuskoulutuksia, jotka on suunniteltu lisäämään tietoisuutta ja valmiuksia tulipalojen ja muiden hätätilanteiden varalta. Koulutuksissamme keskitymme käsisammuttimien ja muun alkusammutuskaluston tehokkaaseen käyttöön, antaen osallistujille mahdollisuuden harjoitella sammutustaitoja käytännössä.

Jokainen koulutus räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaan, tarjoten sekä teoreettista että käytännön opetusta. Koulutukset pidetään kokeneiden ammattilaistemme toimesta, jotka varmistavat, että jokainen osallistuja ymmärtää perusteellisesti, miten eri tyyppisiä paloja sammutetaan turvallisesti ja tehokkaasti.

Alkusammutuskoulutus

Koulutuksemme sopivat kaikille, alkaen yksityishenkilöistä yritysten työntekijöihin, jotka haluavat varmistaa ympäristönsä turvallisuuden. Olipa kyseessä sitten uuden työntekijän perehdytys tai koko henkilökunnan kattava turvallisuuskoulutus, Sammutinhuolto Ketonen Oy on valmiina vastaamaan tarpeisiinne.

Tulityökortti

Tulitöiden turvallisuustutkinto on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön hyväksymä tutkinto. Tämä koulutus takaa, että sekä tulitöiden suorittajalla että niiden valvojalla on kattava ymmärrys tulitöihin liittyvistä turvallisuusseikoista.

Tulitöiksi kutsutaan kaikkia toimenpiteitä, jotka suurentavat tulipalon riskiä ympäristössään, kuten kipinöintiä tuottavat työt, avotulen käyttö tai laitteet, jotka synnyttävät voimakasta lämpöä. Palovaara on aina läsnä tulitöiden yhteydessä, tuoden mukanaan lisääntyneen turvallisuusriskin. Tulitöitä suoritetaan yleisesti esimerkiksi rakennusprojekteissa ja metalli- sekä kemian teollisuuden aloilla.

Tulityökorttikoulutuksessa keskitytään vaara- ja onnettomuustilanteiden ennaltaehkäisyyn tulityöskentelyssä. Koulutuksen päätyttyä osallistuja tuntee työssä kohdattavat riskit, on tietoisempi työsuojelusta ja osaa toimia oikein vahinkojen ehkäisemiseksi.

Tulityökoulutuksen sisältö:

  • Turvallisen tulityön perusteet
  • Lakisääteiset vastuut ja määräykset
  • Vaarojen havainnointi tulitöissä
  • Ennaltaehkäisevät toimet erilaisissa ympäristöissä
  • Toiminta hätätilanteissa
  • Alkusammutuksen käytännön soveltaminen
  • Koulutuksen päätteeksi suoritettava testi

Tulityökortti on voimassa viiden vuoden ajan ja se kelpaa käytettäväksi myös Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa, sillä Pohjoismaiden palontorjuntajärjestöt tunnustavat toistensa tulityökortit.

Ota yhteyttä ja vältä savu!

TILAUKSET & TARJOUSPYYNNÖT

Tarjouspyyntö lähetetty!

Olemme teihin pian yhteydessä.